Правила поведінки здобувачів освіти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ ТА САНАТОРНОЇ ШКОЛИ З ДОШКІЛЬНИМИ ГРУПАМИ ХОРТИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 Здобувачі освіти мають право на:

 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • особисту участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
 1. Здобувачі освіти зобов’язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
 • повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 Загальні правила

Здобувач освіти приходить до закладу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з закладу та її території в урочний час.

У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку з медичної установи або пояснювальну записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.

Здобувач освіти повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших.

Поза межами закладу освіти здобувачі освіти поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати ім’я закладу освіти.

Здобувачі освіти бережуть майно закладу, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти.

До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки здобувачів освіти, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому адміністратору.

Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

Не дозволяється користуватися планшетом, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках без дозволу педагога.

Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни встановлені освітньою програмою.

Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.

 1. Поведінка здобувачів освіти на уроці

1. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших здобувачів освіти від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

2. Здобувач освіти готує все необхідне до уроку – підручник, зошит, щоденник і ін.

3. Здобувач освіти не запізнюється на уроки без поважних причин.

4. Учень підтримує в чистоті і порядку закріплене за собою місце.

5.Учень  уважно слухає пояснення вчителя та відповіді учнів, виконує необхідні завдання.

6. Під час уроку здобувачі освіти поводяться гідно та поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч.

7. Під час уроку здобувач освіти має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

8. Здобувач освіти має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

 1. Поведінка здобувачів освіти на перервах

Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

 • підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
 • вийти з класу для здійснення провітрювання;
 • виконувати вимоги чергового здобувача освіти чи учителя;
 •  акуратно  поводитися на сходах, поблизу вікон і в інших місцях.

Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, кухня, фізична і хімічна лабораторії, спортзал).

Під час перерв забороняється бігати по сходах та місцях, непристосованих для ігор.

Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

У закладі категорично забороняється тютюнопаління.

Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, вихователя, чергового учителя, адміністрації закладу освіти за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Учні поводяться ввічливо , піклуються про молодших школярів.

 1. Поведінка здобувачів освіти в їдальні

Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.

Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

Здобувачі освіти приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.

Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

Здобувачі освіти прибирають посуд після прийому їжі.

Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна їдальні.

Здобувачі освіти мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.

Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.

 1. Вимоги до зовнішнього вигляду здобувачів освіти:

До закладу здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.

Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.

Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

Знаходитися в ліцеї у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

На урочисті загальношкільні заходи здобувачі освіти приходять у святковому вбранні.

 1. Обов’язки чергового в класі

Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.

Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.

Під час перерви черговий здобувач освіти допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.

Наприкінці робочого дня чергові здобувачі освіти готують клас для наступного робочого дня.

 1. Тимчасові правила для здобувачів освіти в період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)

Дотримуватися Тимчасового порядку організації освітнього процесу закладу в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Вивчити і дотримуватися правил носіння маски та користування антисептичними засобами.

Допуск до закладу здійснюється відповідно до графіка та за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.

Інформувати класних керівників про ознаки гострих респіраторних захворювань у випадку їх прояву та не йти до закладу освіти.

Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби під час освітнього процесу до лікаря закладу.

Дотримуватися правил особистої гігієни.

Обов’язково носити маску на перервах та на подвір’ї (для здобувачів освіти 5-11 класів).

Мати одноразовий посуд з питною водою.

В їдальні перебувати за окремим графіком та дотримуючись відстані між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-ох осіб.

 1. Правила для здобувачів освіти під час дистанційного навчання

У випадку призупинення освітнього процесу:

 • забезпечити виконання освітньої програми шляхом участі у дистанційному навчанні;
 • дотримуватися інструкції, за якою буде відбуватися дистанційне навчання у класі (синхронного чи асинхронного видів);
 • свідомо та відповідально здійснювати дистанційне навчання, враховуючи не лише способи отримання навчальних матеріалів, а й способи зворотного зв’язку;
 • дотримуватися правил та дедлайнів передачі виконаних завдань у випадку асинхронного навчання.

Здобувачі освіти, у яких немає змоги користуватись інтернет-зв’язком, зобов’язані виконувати завдання з підручників, працювати з роздатковими матеріалами через індивідуальні телефонні консультації або іншим можливим шляхом передачі інформації та матеріалів (встановлються індивідуально).

 1.  Тимчасові правила поведінки здобувачів освіти в закладі, коли лунає сигнал «Повітряна тривога» на період дії воєнного стану на території України (відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 № 64).

Щоб почути сигнал «Повітряна тривога» необхідно встановити на телефоні застосунок «Повітряна тривога».

 1. Повітряна тривога застала здобувача освіти в дорозі до закладу освіти або додому.

Здобувач освіти повинен знати, де на шляху до ліцею знаходиться найближче укриття, щоб мати змогу там заховатися.

Якщо ж найближче укриття – заклад освіти, а дістатися до закладу освіти швидко неможливо, здобувач освіти повинен скористатися наявними природними або штучними укриттями, зокрема, рельєфом місцевості (балки, яри тощо), заглибленими приміщеннями та спорудами, за відсутності вищезазначених – у будівлях і спорудах різного призначення правилом «двох стін».

Здобувач освіти обов’язково повідомляє батьків та класного керівника, вихователя про своє місцеперебування.

 1. Повітряна тривога застала здобувача освіти в дорозі до закладу або додому.

Здобувачі освіти перебуваючи в транспорті дотримуються всіх вказівок водія транспорту.

Здобувачі освіти повинні вийти з транспорту (не розходитися і залишатися разом з групою) та пройти до найближчого укриття.

 1. Повітряна тривога під час онлайн уроку.

Здобувачі освіти повинні вимкнути свої гаджети.

Здобувачі освіти повинні пройти в укриття. Для когось укриття — це правило «двох стін», для когось — підвальне приміщення.

Після сигналу «Відбій повітряної тривоги» приєднатися до уроків за розкладом.

 1. Повітряна тривога застала здобувача освіти в закладі освіти.

Здобувачі освіти повинні взяти необхідні речі та за вказівкою вчителя вийти з класу та рухатися в укриття закладу.

В укритті здобувачі освіти повинні не розходитися, а залишатися разом з класом на визначеному місці.

Здобувач освіти не повинен покидати укриття закладу навіть на прохання батьків.

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

 1. За порушення цих Правил  здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
 • усне зауваження;
 • запис зауваження в щоденник;
 • виклик здобувача освіти самого або з батьками на розмову з представниками адміністрації закладу;
 • відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками.
 1. Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів закладу освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом освіти.
Прокрутити вгору