Про ліцей

Науковий ліцей Хортицької національної академії (далі – науковий ліцей) є багатопрофільним структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, що реалізує засобами інтегрованого освітнього процесу право особи на здобуття повної загальної середньої освіти, виявлення та розвиток індивідуальних здібностей і компетентностей, необхідних для передвищої та вищої фахової освіти, в обраній сфері майбутньої професійної діяльності.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
          Науковий ліцей комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради – заклад спеціалізованої освіти наукового профілю, що забезпечує отримання учнями базової середньої освіти, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікації та профільної середньої освіти, що відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікації.
        Санаторна школа з дошкільними групами комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради – заклад загальної середньої освіти початкового рівня для дітей з захворюванням серцево-судинної системи, що потребують тривалого лікування, який забезпечує отримання дітьми дошкільної освіти, що відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікації; початкової освіти, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікації та відновлення і зміцнення здоров’я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги. Санаторна школа входить до структури наукового ліцею.
Науковий ліцей здійснює освітній процес за денною формою навчання, у разі надзвичайних ситуацій – з використанням технологій дистанційного навчання.
Мова навчання – українська.
Освітня програма базової та профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами базової та повної загальної середньої освіти й спеціалізованої освіти наукового спрямування.
У науковому ліцеї здійснюється системний підхід до організації освітнього процесу, який поєднується з участю та/або підготовкою здобувачів освіти до наукової, науково-технічної, навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності відповідно до стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування.
Навчальний заклад є базовим у Запорізькому регіоні зі створення компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору.
В освітній процес включено:
1. Надання освітніх послуг згідно з вимогами державних стандартів з урахуванням індивідуальних можливостей та особливостей розвитку кожної дитини (функціонують класи з різними профілями навчання).
2. Можливість отримання реабілітаційних послуг, психологічної допомоги протягом навчального року.
3. Модернізовану матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.
4. Висококваліфікований, креативний колектив педагогів-однодумців, які працюють за новітніми освітніми програмами та технологіями.
У науковому ліцеї Хортицької національної академії створені умови для здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності відповідно до індивідуальної програми розвитку. Інклюзивне навчання здійснюється на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання. Педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами здійснює асистент вчителя, логопед, дефектолог та інші фахівці.
У закладі забезпечено безперешкодний доступ до всіх складових освітньо-інформаційного і реабілітаційного простору, працює ліфт, наявні пандуси. Навчальні кабінети обладнані сучасними технічними засобами щодо застосування інформаційно-комунікативних технологій.
Сучасна матеріально-технічна база забезпечує якісну освіту, оздоровлення, лікування, відновлення здоров’я.
Ефективно використовується спеціальне обладнання для фізичної реабілітації у кабінетах ЛФК, сенсорно-моторного розвитку, тренажерній залі.
Вихованці мають можливість розкрити творчий і особистий потенціал, беручи участь у шкільному самоврядуванні, у творчих об’єднаннях, реабілітаційному театрі «Інклюзив», який має почесне звання «Народний».
Вихованці санаторної школи, наукового ліцею Хортицької національної академії щорічно беруть участь у більш ніж ста конкурсах міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів.
Досягнення вихованців санаторної школи, наукового ліцею Хортицької національної академії на міжнародному, всеукраїнському та обласному рівні підтверджують його імідж як передового та інноваційного закладу, флагмана національної освіти.
         Рік заснування – 2021 р. 
Відповідно Статуту комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» (нова редакція), затвердженого рішенням Запорізької обласної ради від 18.03.2021 № 47, науковий ліцей – є заклад спеціалізованої освіти наукового спрямування, як багатопрофільний структурний підрозділ Хортицької національної академії.

 

Прокрутити вгору