НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Напрям освітньої діяльності Нормативно-правові документи
Звітність закладу загальної середньої освіти Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення (наказ МОН від 30.07.2021 № 868)
Діловодство в закладі загальної середньої освіти Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 676)
Освітня програма закладу освіти Стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

1—4-ті класи

Державний стандарт початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87)

Типові освітні програми для 1—2-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272)

Типові освітні програми для 3—4-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273)

5-ті класи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 30.09.2020 № 898)

Типова освітня програма для 5—9-х класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19.02.2021 № 235)

6—11-ті класи

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

6—9-ті класи

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ від 24.04.2018 № 405)

10—11-ті класи

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ від 24.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493)

Вибір модельних навчальних програм (5 клас)1 Перелік модельних навчальних програм для 59-х класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 5 до Типової освітньої програми для 5—9-х класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 № 235)

Модельні навчальні програми2

Використання навчальних програм (6—11-ті класи) Навчальні програми для 69-х класів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

Навчальні програми для 1011-х класів. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1392)

Переліки навчальної літератури, навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі в 2022/2023 навчальному році

Структура і тривалість:

  • навчального року
  • навчального тижня
  • навчального дня
  • навчального заняття
Стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205)

Розподіл учнів, зарахованих упродовж літнього періоду, між класами в межах нормативу їх наповнюваності, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX3 Стаття 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеї ( наказ МОН від 12 грудня 2019 року № 1553)

Облік учнів Пункти 10—13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (постанова КМУ від 13.09.2017 № 684)
Переведення учнів до інших закладів загальної середньої освіти Пункт 3 розділу ІІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Розділ ІІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеї ( наказ МОН від 12 грудня 2019 року № 1553)

Відрахування учнів із закладу освіти Розділ ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367)

Розділ ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеї ( наказ МОН від 12 грудня 2019 року № 1553)

Переведення учнів на наступний рік навчання Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання (наказ МОН від 14.07.2015 № 762 у редакції наказу МОН від 08.05.2019 № 621)

Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю (наказ МОН від 01 березня 2021 року № 2680

Індивідуальна форма здобуття освіти: педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 12.01.2016 № 8 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)

Інституційна форма здобуття освіти: очна (денна, вечірня), заочна, мережева, дистанційна Стаття 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.04.2019 № 536 у редакції наказу МОН від 10.02.2021 № 160)

Деякі питання організації дистанційного навчання (наказ МОН від 08.09.2020 № 1115)

Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні (Наказ МОНУ від 15.05.2023 № 563)

Інклюзивне навчання учнів Стаття 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.09.2021 № 957)

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН від 08.06.2018 № 609)

Поділ класів на групи Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН від 20.02.2002 № 128)
Група подовженого дня Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти (наказ МОН від 25.06.2018 № 677)
Тарифікаційний список педагогічних працівників Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (наказ МОН від 15.04.1993 № 102)
Атестація та сертифікація педагогічних працівників Стаття 50 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Стаття 51 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (постанова КМУ від 27.12.2018 № 1190)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Стаття 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

+
1 Перелік модельних навчальних програм є базовим. Його можна доповнити іншими модельними навчальними програмами, які отримають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», внісши зміни до цієї Типової освітньої програми в установленому порядку.
2 Перелік модельних навчальних програм за освітніми галузями та відповідну нормативну базу перегляньте на сайті ДУ «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу: imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy.
3 Дія частин другої та п’ятої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою, зупиняється під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022  № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX.
Прокрутити вгору