28 липня 2016 року – ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

28 липня 2016 року

Комунальний вищий навчальний заклад
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Факультет реабілітаційної педагогіки та соціальної роботи
Вакантна посада Кількість штатних одиниць
Декан 1
Кафедра спеціальної освіти
Завідувач кафедри 1
Професор 1
Доцент 2
Старший викладач 2
Викладач 2
Асистент 0,5
Кафедра соціальної роботи
Завідувач кафедри 1
Професор 1
Доцент 1
Старший викладач 3
Викладач 2
Асистент 0,5
Кафедра фізичної реабілітації
Завідувач кафедри 1
Старший викладач 1
Асистент 0,5
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
Завідувач кафедри 1
Професор 1
Доцент 2
Старший викладач 3
Викладач 4
Асистент 0,5
Факультет мистецтва та дизайну
Декан 1
Кафедра дизайну
Завідувач кафедри 1
Доцент 2
Старший викладач 3
Викладач 17
Асистент 0,5
Кафедра садово-паркового господарства
Завідувач кафедри 1
Доцент 2
Старший викладач 1
Асистент 0,5
Кафедра туризму та готельного господарства
Завідувач кафедри 1
Старший викладач 1
Асистент 0,5
Кафедра природничо-наукових дисциплін
Завідувач кафедри 1
Доцент 1
Старший викладач 2
Асистент 0,5

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради:

Вакантна посада Кваліфікаційні вимоги до претендентів
Декан науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання професора або доцента відповідно до профілю факультету і стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш як 10 років
Завідувач кафедри науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри та стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш як 10 років
Професор науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), вчене звання професора або доцента та стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників не менш як 10 років
Доцент науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних працівників не менш як 5 років
Старший викладач ступінь магістра або вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників не менш як 3 роки
Викладач ступінь магістра або вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та стаж роботи на посадах наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників не менш як 2 роки
Асистент ступінь магістра або вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника і не працюють у академії, подають до відділу кадрів академії такі документи:
1) заяву на ім’я ректора, написану власноруч;
2) заповнений особовий листок з обліку кадрів;
3) автобіографію;
4) дві фотокартки розміром 4×6 см;
5) засвідчені в установленому законом порядку копії: паспорта громадянина України; ідентифікаційного номера; диплома про вищу освіту; диплома про науковий ступінь; атестата про вчене звання; списку наукових праць; свідоцтв, сертифікатів або дипломів про підвищення кваліфікації (за наявності).

Особи, які працюють у академії, для участі у конкурсному відборі подають у відділ кадрів такі документи:
1) заяву на ім’я ректора, написану власноруч;
2) список наукових праць, з часу останнього обрання;
3) звіт про свою роботу, з часу останнього призначення на посаду у Академії.

Заяви та документи претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради приймаються з 28.07.2016 р. по 28.08.2016 р. за адресою: 69017, м.Запоріжжя, вул. Наукове містечко, 59 (о. Хортиця), кабінет відділу кадрів.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефономтел./факс (061) 286-53-04 або на веб-сайті університету у розділі “Нормативне забезпечення” : https://lyceum.khnnra.edu.ua/akademiya/normativne-zabezpechennya/

Прокрутити вгору