Ректор (детальніше)

Нечипоренко В.В. є керівником наукової школи педагогіки життєтворчості особистості, що сформувалася на базі Хортицької національної академії протягом 25-річного періоду інноваційної діяльності закладу. Наукова школа є дочірньою школою по відношенню до Наукової школи мистецтва життєтворчості особистості, засновником і керівником якої є доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Балтійської педагогічної академії, Почесний член Соціологічної асоціації України Л.В. Сохань.

Спираючись на результати соціально-психологічних розвідок феномену життєтворчості, які протягом 35 років провели вітчизняні вчені, доктори наук Л.Д. Бевзенко, Є.І. Головаха, О.Г. Злобіна, І.О. Мартинюк, В.В. Нечипоренко, Н.І. Соболєва, Т.М. Титаренко, М.О. Шульга та інші, колектив Хортицької національної академії розробив власну дослідницьку програму, що включає, зокрема, такі проблеми педагогіки життєтворчості:

  • моделювання і практичне забезпечення ключових аспектів роботи інноваційного навчального закладу – школи життєтворчості;
  • забезпечення безперервності та наступності життєтворчого зростання особистості від перших років життя до здобуття вищої освіти;
  • розвиток життєвої компетентності учнів у процесі соціальної і життєвої практики;
  • дослідження психолого-педагогічних умов успішного життєвого проектування саморозвитку і самореалізації особистості;
  • розробка організаційно-педагогічних умов становлення особистості як суб’єкта пізнання в навчальному процесі і як суб’єкта колективних відносин – у виховному процесі;
  • дослідження чинників акмеологічного спрямування навчально-виховного процесу;
  • розробка та експериментальна перевірка інноваційних технологій розвитку життєвої компетентності, комплексної реабілітації і соціальної інтеграції дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я.

Колектив наукової школи педагогіки життєтворчості особистості має вагомі здобутки. Спільно з українськими та зарубіжними вченими підготовлено і видано 28 науково-методичних і практико-зорієнтованих посібників, присвячених ключовим проблемам інноваційної діяльності навчальних закладів на засадах педагогіки життєтворчості особистості. Результати багаторічної науково-дослідної роботи закладу визнані науковою спільнотою і активно використовуються в інших навчальних закладах України, зокрема, в гімназії-інтернаті №13 і гімназії «Консул» №86 м. Києва, ЗОШ №1 і ЗОШ №4 м. Синельникове Дніпропетровської області, гімназії №167 м. Києва, ЗОШ №35 м. Дніпра, Володарській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті Київської області, Васильківському НВК №1 ім. М.М. Коцюбинського Дніпропетровської області, Брагинівській ЗОШ Петропавлівського району Дніпропетровської області, Москаленківському НВК Чорнобаївської районної ради Черкаської області, ЗОШ №3 м. Марганця Дніпропетровської області та інших закладах, в яких навчально-виховний процес організований на ідеях педагогіки життєтворчості особистості.

Велику увагу Нечипоренко В.В. приділяє поширенню інноваційного досвіду закладу, виконуючи при цьому цілий репертуар ролей: автора науково-методичних посібників, наукового редактора і консультанта, організатора конференцій і семінарів, успішного оратора з трибун поважних педагогічних зібрань. Результативність цієї роботи визначають такі особистісні якості Валентини Василівни, як ініціативність, креативність, комунікабельність, здатність цілісно підходити до виконання справ і водночас концентруватися на кожній з них.

Високий рівень зосередженості на управлінській діяльності не заважає їй знаходити час для улюбленої справи – викладання на факультетах академії та роботі з учнями. Валентина Василівна майстерно застосовує технології проектної діяльності, індивідуалізації навчального процесу, створення ситуації успіху та ін. Педагогічний арсенал Нечипоренко В.В. представлений у численних навчально-методичних посібниках («Організація навчального процесу в сучасній школі», «Метод проектів у сучасній школі», «Виховна робота в школі: теоретичний, методичний та практичний аспекти» та ін.).

Нечипоренко В.В. є лідером закладу як на офіційному, так і на неофіційному рівнях. Повага педагогічного, студентського, учнівського та батьківського колективів до Валентини Василівни – це результат її уважного ставлення до вихованців, студентів і педагогів Хортицької національної академії. Причому ця увага завжди дієва, спрямована на надання допомоги тій людині, яка потребує підтримки ректора. Привітанням, посмішкою, доброю порадою, власною енергійністю Валентина Василівна підбадьорює оточуючих і надихає їх на активну та творчу працю. Разом із тим, в інтересах справи, заради якісного результату ректор завжди вказує на помилки і недоліки, пояснює способи їх усунення і попередження, вміє бути об’єктивною та вимогливою. Адже без високого рівня виконавської дисципліни працівників заклад ніколи не досяг би такого рівня, який він має сьогодні – національної академії. Цілеспрямований лідер, компетентний керівник, мудрий педагог, творча особистість, справжній менеджер освіти ХХІ століття – так кажуть про свого ректора ті, хто пліч-о-пліч працює з Валентиною Василівною над реалізацією завдань, які постають перед закладом.


Справжнього керівника визначають результати роботи навчального закладу. Сьогодні в активі Хортицької національної академії численні грамоти, дипломи і подяки. Ректор закладу Нечипоренко В.В. є переможцем:

Всеукраїнського конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу «Школа майбутнього» серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, що проводився Національною академією педагогічних наук України

Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття», що проводився журналом «Директор школи. Шкільний світ»

Шостого Міжнародного Фестивалю педагогічних інновацій, що проводився Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Всеукраїнського конкурсу «Школа ХХІ століття», що проводився журналом «Директор школи. Шкільний світ»


Діяльність Нечипоренко В.В. як ректора закладу і наукового керівника експериментальної діяльності високо оцінена провідними фахівцями України, про що свідчать:

Почесний диплом ХV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу

Подяка ХV Ювілейної Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012» за плідну організаторську і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі освіти України

Диплом про нагородження Почесною Відзнакою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – Золотою медаллю «Михайло Петрович Драгоманов» – за особливі досягнення на освітянській ниві, за участь у розробці і впровадженні нових освітніх державних стандартів, творче використання новітніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти, зміцнення і розвиток її матеріально-технічної бази

Подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у військово-патріотичне виховання учнівської молоді Запорізького регіону, активну громадську позицію та за підсумками проведення Всеукраїнського збору активістів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура 2014: Хортиця»

Подяка Шостого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти

Подяка міністра освіти і науки України за активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського збору активістів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Джура 2014: Хортиця»

Почесна грамота Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» за вагомий особистий внесок і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти

Подяка Сьомого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» за наполегливу працю та системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення національної освіти

Почесна грамота Сьомої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» за плідну організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти

Подяка Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» за впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу

Суспільно корисна діяльність ректора Хортицької національної академії визнана державою і громадськістю. В 1995 р. Нечипоренко В.В. присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України», в 2015 р. вона нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня, в 2016 р. – орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» І ступеня. В 2014 р. Валентина Василівна стала лауреатом щорічної Премії Верховної Ради України, яка присуджується педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів України.

Прокрутити вгору