Залік із дисципліни «Українська жестова мова» зі студентами ІV курсу – “Корекційна освіта”

СПІВАТИ  СЕРЦЕМ

Викладач Китманова Ірина Вікторівна провела відкритий залік із дисципліни «Українська жестова мова» зі студентами ІV курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (за нозологіями)» факультету реабілітаційної  педагогіки та соціальної роботи.

Студенти виконали на жестовій мові сучасні українські пісні, які нікого не залишили байдужими.

До відома.

Жестова мова (ЖМ) – це знакова система, яка має власну граматичну структуру, стиль, певні правила, яка володіє широким набором регуляторних засобів для вираження смислів і відношень між ними. Основною значущою (семантичною) одиницею є жест, який складається з таких головних компонентів як конфігурація, просторове розташування і рух. Згідно енциклопедії Гордона (2004) у світі зафіксована 121 жестова мова.

Українська жестова мова (УЖМ) – це повноцінна візуальна комунікативна система; символічна мова зі своєю структурою і закономірностями, яка слугує засобом спілкування глухих людей в Україні, що вважають себе лінгвістичною меншиною. Є природною, доступною та зручною мовою глухих, яка не задана біологічно, виникає лише завдяки соціуму у відповідь на потребу у комунікації та сприяє соціокультурному розвитку нечуючої особистості.

Кальковане жестове мовлення (КЖм) – вторинна знакова система, яка засвоюється на основі і в процесі вивчення глухою особою словесної мови (СМ). Жести тут є еквівалентами слів, а порядок їхньої послідовності такий, як і у звичайному реченні.

Прокрутити вгору