У Києві відбулася Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017»

16-18 березня 2016 року відбулася важлива подія освітньої галузі України – Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017». Виставка була проведена у Київському Палаці дітей та юнацтва за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. На виставці презентувалися досягнення національної освіти в реформуванні галузі, досвід інтеграції до європейського освітнього простору. Упродовж трьох днів роботи виставки педагоги, науковці, фахівці та відвідувачі мали можливість спілкуватися із представниками навчальних закладів, обмінятися практичним досвідом, ознайомитися з інноваційними педагогічними технологіями.

Достойно презентували свої досягнення на Міжнародній виставці освітяни Запорізького краю. За результатами участі в конкурсі з тематичних номінацій, що проводився в рамках виставки, золоті медалі отримали три вищі навчальні заклади Запорізької області:

  • Запорізький національний технічний університет;
  • Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
  • Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, яка вже три роки поспіль виборює золоті медалі в конкурсах з тематичних номінацій Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».

У цьому році Хортицька національна академія подала на конкурс матеріали за темою: «Інноваційний досвід впровадження компетентнісного підходу в умовах загальноосвітньої санаторної школи-інтернату» (тематична номінація «Компетентнісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти»). У матеріалах на основі інноваційного досвіду загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів у структурі Хортицької національної академії розкрито умови впровадження компетентнісного підходу в освіту дітей з особливими потребами, а саме:

  • чітке й обґрунтоване визначення репертуару ключових життєвих компетенцій, які необхідно сформувати в учнів, моделювання на цій основі образу компетентного випускника закладу. Запорукою успішної життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві – динамічному, глобалізованому, інформатизованому, комунікативно насиченому, наповненому демографічними та екологічними проблемами – є сформованість у випускників компетенцій життєздатності та життєстійкості, життєтворчих, комунікативних, самоосвітніх, інформаційних, соціальних, культурно-дозвіллєвих, полікультурних, професійно-трудових, екологічних, сімейно-побутових і політико-правових компетенцій;
  • актуалізація освітніх ресурсів, необхідних для збалансованого розвитку в учнів усіх ключових компетенцій, завдяки розробці та реалізації моделі підготовки компетентного випускника;
  • попередження соціальної ізоляції учнів інтернатного закладу за рахунок їх залучення до соціальної і життєвої практики, яка значно інтенсифікує динаміку психосоціального розвитку особистості і має вирішальне значення для розвитку її життєвої компетентності.

У додатках до конкурсних матеріалів містяться 16 компетентнісно зорієнтованих навчальних завдань, які були розроблені вчителями загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії і довели свою ефективність в умовах навчального процесу. Компетентнісно зорієнтовані навчальні завдання допомагають подолати протиріччя між надмірною теоретизованістю освітнього процесу та проблемністю соціального життя, репрезентувати на уроці життєві ситуації в їх цілісності, підтримувати в учнів інтерес до навчального матеріалу. Досвід учителів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Хортицької національної академії свідчить про те, що компетентнісно зорієнтовані навчальні завдання успішно виконують роль першої сходинки на шляху поступу дитини по вертикалі соціальної практики. Працюючи над цими завданнями в класі, – в комфортних умовах, коли часу достатньо, можна зосередитися на інтелектуальній роботі, – діти тренують свої аналітичні та креативні здібності, які лежать в основі успішної соціальної дії. Досвід розв’язання умовних (описаних на папері) завдань дозволяє учням перейти до якісно вищого рівня соціальної практики – участі в соціальних проектах, які передбачають реальну дію кожного учасника щодо розв’язання актуальної проблеми.

Приємно констатувати, що під час Міжнародної виставки біля стендів Хортицької національної академії постійно збиралися відвідувачі, які цікавилися науково-методичними напрацюваннями в галузі комплексної реабілітації та інтеграції молоді з інвалідністю в сучасний освітній простір, досвідом закладу щодо вирішення актуальної проблеми вітчизняної освіти – підготовки нової генерації кваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в інклюзивних і спеціальних класах з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Знаний науковець Запорізького краю, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету Сущенко А.В. був приємно вражений стрімким інноваційним розвитком Хортицької національної академії і висловив впевненість, що в перспективі вона може стати одним із провідних ВНЗ України. Вчителі гімназії «Інтелект» м. Вишгорода Київської обл. висловили письмову подяку ректору Хортицької національної академії, доктору педагогічних наук Нечипоренко В.В. за подаровані методичні матеріали і нові примірники всеукраїнської газети «Майстер-клас».

Відвідувачі виставки активно купували науково-методичну літературу видавництва Академії (практико-зорієнтовані і науково-методичні посібники  «Метод проектів у сучасній школі», «Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти», «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та інтелекту», «Проектне бачення компетентнісно спрямованої середньої школи» та ін.). Педагогічна громадськість високо оцінила вперше презентовані продукти інноваційної діяльності Хортицької національної академії, підготовлені під науковим керівництвом Нечипоренко В.В., а саме:

  • «Моделювання та практичне забезпечення розвитку професійної компетентності соціального педагога-вихователя»;
  • «Розвиток виховної системи навчально-реабілітаційного закладу на засадах педагогіки життєтворчості»;
  • «Методичні рекомендації для соціальних педагогів-вихователів щодо організації виховної роботи у дитячій виховній групі в умовах загальноосвітньої санаторної школи-інтернату»;
  • «Програма національно-патріотичного виховання школярів на засадах педагогіки життєтворчості».

Відвідувачі виставки висловили сподівання, що ці продукти інноваційної діяльності якнайскоріше будуть видані Хортицькою національною академією, і вже восени, на Міжнародному Форумі «Інноватика в сучасній освіті», їх також можна буде придбати для вивчення і використання в роботі.

Отже, Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» вкотре продемонструвала, що Запорізький край є одним із осередків науково-пошукової, творчої, інноваційної діяльності в системі освіти України, які забезпечують якісну освіту та успішну інтеграцію дітей усіх категорій, незалежно від стану їх здоров’я, в суспільство.

Прокрутити вгору