Відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»

Відкрите практичне заняття «Методика написання наукової статті: вступ та аналіз останніх досліджень та публікацій» з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»

10 листопада 2016 р. відбулося відкрите практичне заняття «Методика написання наукової статті: вступ та аналіз останніх досліджень та публікацій» з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів другого курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (за нозологіями)». Метою практичного заняття було підвищення рівня теоретичної та практичної готовності студентів другого курсу напряму підготовки «Корекційна освіта (за нозологіями)» до написання наукової статті (структурних елементів наукової статті «Вступ» та «Аналіз останніх досліджень та публікацій»).

Заняття проходило у два етапи: перший етап стосувався закріплення теоретичного матеріалу щодо основних понять теми; другий – розробки розділів наукової статті на прикладі конкретних тем.
У процесі практичного занятті студенти мали змогу застосувати власні теоретичні знання щодо написання наукової статті та продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

Прокрутити вгору